Najważniejszy wynalazek ludzkości?

Ranga wynalazków człowieka zmienia się w zależności od kryteriów jakie się im postawi i co się bada i jakie kryteria się przyjmuje. Wielu uzna, że najważniejszym wynalazkiem człowieka jest ogień, inni wskażą, że koło. Jednak znajdą się zwolennicy rankingu, w którym to muzyka będzie na pierwszym miejscu. Muzyka i jej właściwości były i będą niezwykle cenione przez ludzi. Muzyka jest niezwykle ważnym świadkiem rozwoju cywilizacji Homo Sapiens.
Od kiedy muzyka jest z człowiekiem, tego nie jesteśmy w stanie określić. Przypuszcza się, że pierwsze muzykopodobne dźwięki wydawali już nasi przodkowie mieszkający w jaskiniach. Najprawdopodobniej były to monotonne dźwięki. Śpiew miał dodać im otuchy, poprawić nastrój i samopoczucie. Używał nawet prymitywnych instrumentów – kości mamucich, o które uderzali rytmicznie. Wybijanie rytmu miało ułatwić śpiewanie. Szacuje się, że najstarszy instrument pochodzi z okresu około 35 tysięcy lat temu. Każda osada właściwie miała swoje instrumenty i pieśni, niespotykane nigdzie indziej.
W czasach starożytnych muzyka towarzyszyła w najważniejszych uroczystościach i wydarzeniach. Śpiewano rytualne pieśni, poematy, słuchano muzyki podczas uczt. Do grania używano tego, co było dostępne, czyli muszli, kości słoniowej, drewna. W późniejszym okresie pojawiły się liry i harfy, w których wykorzystywano włosie zwierząt, najczęściej koni.
W wiekach średnich, które często nazywane są ciemnymi, za wiele w kwestii muzyki nie odkryto. Co prawda powstały różne niezwykle utwory, to podporządkowana sprawom boskim, nie rozwinęła się w kierunku rozrywkowym. Pieśni religijne, chóralne, kościelne brzmiały poważnie, wręcz smutno.
Okres odrodzenia to czas rozwoju muzyki. Tu wciąż dominującą rolę pełniła muzyka religijna, ale już do głosu dochodziła muzyka świecka. Wraz z jej rozwojem wprowadzono polifonię, która polegała na tym, że w tym samym czasie wybrzmiewały różne linie melodyczne. Kolejna epoka, barok, przypadła na XVII i połowę XVIII wieku we Włoszech. Czas ten to narodziny zupełnie nowej formy dramatu śpiewanego – opery. To czas, w którym tworzył wspaniały artysta Jan Sebastian Bach. To on wprowadził do kanonu muzyki klasycznej przepiękne utwory dla orkiestry, na organy czy fortepian.
Przełom XVIII i XIX wieku, czyli epoki nazwane oświeceniem i romantyzmem to górowanie muzyki klasycznej, choć pojawiają się już utwory wyraźnie odróżniające się od swych poprzedników. Mozart, Ludwig van Beethoven czy Johann Strauss to nazwiska, które na stałe zapisały się w dziejach muzyki, a każdy dobrze wykształcony człowiek powinien znać ich twórczość. To absolutna legenda muzyki.
W kolejnych wiekach rozkwitały coraz to nowe gatunki muzyki. W końcu do głosu doszła muzyka skierowana do szerokiego słuchacza, tak zwana muzyka popularna czyli pop. Po II wojnie światowej obserwuje się niesamowity rozwój przeróżnych gatunków muzycznych, a sama muzyka towarzyszy człowiekowi dosłownie na każdym kroku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *