Sztuczna kość

kosc-czlowiekSą wynalazki, które przechodzą bez echa, nie wnoszą zbyt wiele do rozwoju ludzkości. Są jednak także i takie, które rewolucjonizują daną dziedzinę życia, zmieniając ją w znaczącym stopniu. I z takim właśnie wynalazkiem już niedługo będą mogli pracować lekarze na całym świecie. Oto tak zwana sztuczna kość, której autorami są polscy naukowcy.
Prace nad tym wynalazkiem rozpoczęto już w 2004 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a po siedmiu latach zaprezentowano pierwsze prototypy. Ten innowacyjny biomateriał jest akceptowany przez organizm, nie powoduje uczuleń i wbudowuje się w ludzką tkankę kostną. Obecnie trwają zaawansowane prace badawcze, testy kliniczne oraz poszukiwanie sponsorów i kontrahentów do podjęcia współpracy przy promocji i produkcji tego niesamowitego materiału.kosc
Naukowcy i badacze oraz inwestor powołali do życia spółkę Medical Inventi, by możliwa była promocja sztucznej kości oraz wdrożenie badań nad nią na szerszą skalę. Jednak badania pochłonęły bardzo dużo kapitału, który niestety się skończył, więc pojawiła się konieczność przekształcenia spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na czele której stanął prezes będący przedsiębiorcą. Obecnie spółka wznowiła prace nad biomateriałem dzięki kolejnym inwestorom oraz funduszom unijnym. Koszt pełnych badań klinicznych to kilkanaście milionów złotych. Takie astronomiczne kwoty to w branży innowacji medycznych niemalże standard. Koszty testowania nowych leków czy substancji medycznych są jeszcze wyższe.
Tymczasem biomateriał daje niespodziewanie obiecujące wyniki. Na razie do testów wykorzystano pięciu pacjentów Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pięciu z Centrum Stomatologicznego NewDent w Lublinie. Jak podkreślają twórcy sztucznej kości, materiał ten nie nadaje się do wszystkich implementacji ubytków kostnych. kosc-dlonMożna go wykorzystywać głównie w ortopedii i chirurgii urazowej, gdzie wypełnia się niewielkie ubytki powstałe w wyniku urazów mechanicznych, komunikacyjnych czy na przykład zabiegów onkologicznych dotyczących zmian kostnych.
Lekarze, którzy opiekują się pacjentami biorącymi udział w testowaniu twierdzą, że wystąpiły bardzo pozytywne efekty u pacjentów. Oto materiał uległ wbudowaniu w tkankę kostną i nie spowodował powstania torbieli czy alergii.
Naukowcy i lekarze podejmują wszelkie działania, by sztuczna kość stała się popularnym i bezpiecznym biomateriałem, mogącym ułatwić życie pacjentom cierpiącym z powodu drobnych ubytków kostnych. O wynalazku pisały już światowe media medyczne wiążąc z odkryciem Polaków wielkie nadzieje i bacznie śledząc proces testowania i rozpowszechniania biomateriału.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *